Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3
budova Krejcárek, vchod C, D, 5. patro
Tel: +420 720 072 218, +420 728 791 851

Preventivní prohlídka

Včasná diagnostika, jednodušší řešení

Naše práce

Pro Váš úsměv

Služby

Vstupní vyšetření a stanovení léčebného plánu

Při vstupním vyšetření zjistíme Váš aktuální zdravotní stav a důvody, které Vás k nám přivádějí.

Druhým krokem je detailní vyšetření Vašeho chrupu a měkkých tkání přímým pohledem a pomocí vyšetřovacích nástrojů, zhotovení RTG, popř. OPG (panoramatické RTG).

Poté vyšetření vyhodnotíme, navrhneme možnosti léčby a společně stanovíme léčebný plán vč. finančního rozpočtu s ohledem na Vaše individuální možnosti.

Speciální nabídka: Nabízíme vyšetření pod operačním mikroskopem pro zjištění prasklin a netěsností starých výplní.

Cena: Hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Hygiena a prevence

Doporučujeme absolvovat preventivní prohlídku 2x ročně, abychom včas odhalili zubní kaz a zahájili léčbu. Zubní hygiena (profesionální čištění zubů) je nedílnou součástí pravidelné zubní péče. Součástí je odstranění zubního kamene a plaku pomocí ultrazvuku a ručních nástrojů. Poté odstranění pigmentace pomocí zubní pískovačky Air and Go, případně profesionálními rotačními kartáčky se speciální pastou. Na závěr provádíme fluoridaci a instruktáž ústní hygieny na modelu.

Používáme moderní přístroj: Air and Go

Bezbolestnost

U všech našich zákroků, zejména u dětí, dbáme na bezbolestné ošetření. Používáme povrchovou anestezii na sliznice před vpichem infiltrační a svodné anestezie (umrtvení určitého zubu). V ojedinělých případech, kdy infiltrační či svodná anestezie nezabere, používáme intraligamentární anestezii (anestezie podél zubu).

U dětí, kde se plánuje vytržení více zubů, případně jiná náročná ošetření, doporučujeme ošetření celkovou anestezií pod dohledem anesteziologa.

Léčba kazu – výplně

Klademe důraz na zachování maxima zubních tkání, proto při odstraňování kazivých zubních tkání používáme tzv. caries detector. Ten nám obarví infikované zubní tkáně, které je potřeba odstranit. V naší snaze je poté zrekonstruovat zub tak, aby byl pacient spokojený. Pracujeme s estetickými výplněmi, které dokonale nahradí ztracenou zubní tkáň.

Přímé výplně – zhotovené v ordinaci


Fotokompozit

Fotokompozitní výplň (bílá výplň) je estetická výplň. Kvalitně zhotovená fotokompozitní výplň vyžaduje složitý postup, který je časově náročný. Díky moderním materiálům a přístrojům však dnes dokážeme dostavět i velmi zničené zuby, které bylo v minulosti nutné nabrousit na korunku. Dokážeme také dostavět i zuby v přední části úst tak, že výplň není vidět.


Skloionomerní cement

Je dlouhodobě provizorní materiál, který se s oblíbeností používá u dětí a hlubokých kazů. Je snadno zpracovatelný a uvolňuje do zubů fluoridy.


Amalgám

Amalgám je kovová výplň, která obsahuje rtuť. Ve srovnání se zubem je amalgám tvrdší. Když je použit na kousacích ploškách, dochází k prasklinám v zubech. V těchto prasklinách vznikají kazy a může dojít k ´odštípnutí části zubu.


Nepřímé – zhotovené v laboratoři

Inlay, onlay, overlay

V případě, že není technicky možné ošetřit zub výplní, je možné opatřit zub laboratorně zhotovenou výplní (název je podle rozsahu). Pracujeme s keramickými i kompozitními laboratorně zhotovenými výplněmi.

Ošetření kořenových kanálků (endodoncie)

 • Kontrola a stanovení délky kanálku
 • Odstranění infikovaných zubních tkání
 • Zaplnění hermetickou uzavřenou kořenovou výplní

Pokud je zubní kaz příliš hluboký a zasahuje do zubní dřeně, musíme infikovanou zubní dřeň odstranit. V opačném případě dojde k zánětu zubní dřeně a následně zánětu okostice, kosti a měkkých tkání. Při odstraňování infikované tkáně je důležité správně stanovit délku kanálku, provést dezinfekci a poté zaplnit kanálek kořenovou výplní, aby se již pročištěný kanálek nemohl znovu infikovat.

Zákroky provádíme pomocí moderních přístrojů:

 • RECIPROC
 • Raypex
 • BeeFill 2in1 – plnění kanálků
 • LABOMED operační mikroskop - pro ještě kvalitnější ošetření

Kofferdam

Kofferdam je izolační pomůcka – gumová nebo silikonová blána, která kompletně izoluje ošetřovaný zub od zbytku dutiny ústní – tváře, jazyka a slin. Používá se pro zachování suchého pracovního pole, což je důležité pro správné zhotovení fotokompozitní výplně a ošetření kořenových kanálků.

Ošetření pod operačním mikroskopem LABOMED

Pro většinu zákroků nabízíme možnost ošetření pod operačním mikroskopem. Lékaři umožňuje provést zákrok až pod 25 násobným zvětšením. Ošetření pod operačním mikroskopem využíváme zejména při ošetření kořenových kanálků. Mikroskop je nezbytný zejména při ošetření již v minulosti ošetřených kanálků, které jsou znovu infikované, a při zalomeném nástroji v kanálku.

Náhrada zničených a chybějících zubů (protetika)

V případě, že není možné ztracené zubní tkáně nahradit pouze výplní, musí přijít na řadu protetické ošetření korunkou. U větších defektů je řešením můstek nebo snímací náhrada.

Chirurgie a implantáty

 • Prosté extrakce
 • Chirurgické extrakce
 • Resekce
 • Implantáty

Pokud není možné zub zachránit nebo je nutné jej z nějakých důvodů vytrhnout, přijde na řadu chirurgická fáze. Jestliže je to možné, vytrhne se zub prostě, bez většího zásahu do měkkých tkání a kosti. V případě, že je zub částečně prořezaný nebo neprořezaný, musí se vytrhnout chirurgicky. Nejelegantnější cestou, jak nahradit ztracený zub, je nahradit ho implantátem (zub je zakotven v kosti pomocí šroubu).

Estetika

Na přední zuby destruované kazem, rozsáhlými neestetickými výplněmi, případně po úraze je možné zhotovit estetickou keramickou fazetou.

Provádíme tzv. domácí bělení, kde laboratoř zhotoví předtvary přímo na míru. Tento styl bělení je vhodný na noc. Bělíte si zuby sami, šetrně a do Vámi požadovaného odstínu. U nevitálních endodonticky ošetřených zubů je možné vnitřně vybělit pouze daný zub.

Úrazy zubů

Pokud dojde k úrazu zubů (zlomenina, zaražení či vyražení zubu), ihned vyhledejte zubního lékaře! Úlomky zubu, případně celý zub uchovávejte ve fyziologickém roztoku či mléce. Zlomené zuby se řeší dostavbou zubu fotokopozitním materiálem, keramickou fazetou, případně keramickou korunkou. Vyražený zub se vrátí na své místo a zdlahuje se. U dětí je velká šance, že zub zůstane zdravý. U dospělých dochází po cca 14 dnech k ošetření kořenových kanálků. Po takovém ošetření bude zub mrtvý, ale uchycený v lůžku na svém původním místě. Nadále je nutná pravidelná kontrola.

Celková anestezie

V případě vašich obav či strachu z jakéhokoli zákroku nebo v případě větších zákroků u dětí nabízíme odbornou anestezii (utlumení vědomí nebo uvedení do umělého spánku).

 • Externí spolupráce s anesteziologem

Spolupráce s ortodontistou (rovnátka)

 • Snímací aparátky
 • Fixní rovnátka